Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

takemeawayrightnow
19:41
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
takemeawayrightnow
19:38
1483 befc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabiianca biianca
takemeawayrightnow
17:39
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viabiianca biianca
takemeawayrightnow
17:38
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabiianca biianca
takemeawayrightnow
17:36
3850 67c6 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viabiianca biianca
takemeawayrightnow
17:29
0271 f214 390
Reposted fromdunjazada dunjazada viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
17:29
0094 4449
Reposted fromdunjazada dunjazada viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
17:29
4376 b5a3 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
17:29
9369 372b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazyta zyta
takemeawayrightnow
17:29
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viazyta zyta
takemeawayrightnow
17:28
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viazyta zyta
takemeawayrightnow
17:28
7572 f3b1 390
takemeawayrightnow
17:28
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viasoko soko
takemeawayrightnow
17:27
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viasoko soko
takemeawayrightnow
17:27
1393 3904 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
takemeawayrightnow
17:27
3455 e65d 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasoko soko
takemeawayrightnow
17:27
Reposted fromhotstuff hotstuff viasoko soko
takemeawayrightnow
17:26
takemeawayrightnow
17:25
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viasoko soko
takemeawayrightnow
17:25
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl