Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

takemeawayrightnow
22:12
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viageralt geralt
takemeawayrightnow
22:06
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viageralt geralt
takemeawayrightnow
22:05
Reposted fromprimo primo viaszydera szydera
takemeawayrightnow
21:57
4687 94d8 390
takemeawayrightnow
21:46
4743 bd47 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaszydera szydera
takemeawayrightnow
21:46
7890 175f 390
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
takemeawayrightnow
21:45
2192 c90c 390
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viageralt geralt
takemeawayrightnow
21:38
4287 b00f 390
Reposted fromoll oll viasoko soko
21:37
3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viasoko soko
takemeawayrightnow
21:34
takemeawayrightnow
21:33
takemeawayrightnow
21:31
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
takemeawayrightnow
21:31
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaadwokatdiabla adwokatdiabla
takemeawayrightnow
21:29
Amerykański psycholog Dan Gilbert, który od lat prowadzi badania nad szczęściem, doszedł do wniosku, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jest dla nas dobre. Nie potrafimy tego zdiagnozować. I w związku z tym często decydujemy się na coś, co na dłuższą metę nas unieszczęśliwia, bo jesteśmy wielorako uwarunkowani - konstytucją biologiczną, przeszłością, tym, że ogromna część procesów psychicznych jest nieświadoma, że żyjemy w kulturze, która stawia nam określone wymagania, itd. I co z tym fantem zrobić? - Ja bym powiedział, że na szczęście, w przeciwieństwie do zwierząt, mamy jednak pewien margines, który pozwala nam zdecydować, jak chcemy żyć. Sęp nie zje sałaty, a wieloryb grochówki, bo natura mówi im dokładnie, jak mają się odżywiać, ale człowiek może jeść albo to, co mu najbardziej smakuje, albo może pójść do dietetyka, albo z powodów etycznych zostać weganinem itd. Chcę przez to powiedzieć, że miłość to nie jest tylko coś, co nam się przydarza, coś, czego doznajemy, co przynależy do sfery uczuć. Nie? - Ja bym nawet powiedział, że miłość w ogóle nie ma tak wiele wspólnego z uczuciami. Uczucia stanowią paliwo, są warunkiem koniecznym miłości, bo trudno sobie wyobrazić, że będzie pani kochała kogoś, kto panią odstręcza, czy kogoś, kto się pani nie podoba. Coś musi panią chwycić za serce, ale uczucia same w sobie nie wystarczą. Nie da się na nich zbudować czegoś trwałego. Mówi się, że faza zakochania, tego "porwania", dzięki któremu wszystko jakby samo się dzieje, trwa od dwóch do czterech lat. To wiadomo, ale potem to uniesienie ustępuje miejsca chyba innym uczuciom - bliskości, przywiązaniu, przyjaźni, lojalności? - Tylko żeby te inne uczucia "weszły" i dalej wiązały się z miłością, musi pani trochę popracować.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
21:24
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
takemeawayrightnow
21:23
2673 a132 390
Reposted fromyveee yveee viaszydera szydera
takemeawayrightnow
21:22
3979 f32c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
takemeawayrightnow
21:21
6502 6bbe 390
takemeawayrightnow
21:21
5757 436c 390
Reposted fromseaweed seaweed vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
takemeawayrightnow
21:21
5757 436c 390
Reposted fromseaweed seaweed vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl