Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

takemeawayrightnow
15:42
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
15:42
3963 278f 390
Reposted frommalice malice viacudoku cudoku
15:41
2094 5275 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viajethra jethra
takemeawayrightnow
15:41
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:40
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:40
15:39
5160 a322 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:39
1958 2065 390
takemeawayrightnow
15:39
5275 7c06 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:38
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:38
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

January 04 2018

takemeawayrightnow
16:08
1745 3b45 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
takemeawayrightnow
16:07
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viasoko soko
takemeawayrightnow
16:06
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajethra jethra

January 02 2018

takemeawayrightnow
18:31
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viaszydera szydera

November 04 2017

takemeawayrightnow
15:50
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajethra jethra

November 01 2017

takemeawayrightnow
23:09
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
23:06
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaszydera szydera
takemeawayrightnow
23:06
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
takemeawayrightnow
23:06
5642 cea0 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl