Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

takemeawayrightnow
15:45
15:45
1656 e29a 390
takemeawayrightnow
15:44
6270 29e6 390
Reposted fromFienrira Fienrira viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
15:44
7257 bf29 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
15:44
3220 5342 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
15:43
7905 ddb2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
15:43
takemeawayrightnow
15:43
6542 1620 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
15:43
takemeawayrightnow
15:42
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
15:42
3963 278f 390
Reposted frommyrla myrla viacudoku cudoku
15:41
2094 5275 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viajethra jethra
takemeawayrightnow
15:41
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:40
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:40
15:39
5160 a322 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:39
1958 2065 390
takemeawayrightnow
15:39
5275 7c06 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:38
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
takemeawayrightnow
15:38
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl