Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

takemeawayrightnow
23:01
takemeawayrightnow
23:01
Trolltunga, Norway
takemeawayrightnow
23:00
Reposted fromfitvet fitvet viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
23:00
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
23:00
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
takemeawayrightnow
23:00
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
22:59
2293 8429 390
Reposted fromtwice twice viaitmakesmecalm itmakesmecalm
22:59
8754 ed66 390
22:56
takemeawayrightnow
22:56
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaitmakesmecalm itmakesmecalm
22:55

October 06 2017

takemeawayrightnow
20:14

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
takemeawayrightnow
20:14
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera
takemeawayrightnow
20:14
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaszydera szydera
takemeawayrightnow
20:13
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viaszydera szydera
takemeawayrightnow
20:13
0660 223f 390
Reposted frommyrla myrla viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
20:13
8236 eae6 390
Reposted from0 0 viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
20:13
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
20:13
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars vianosmile nosmile
takemeawayrightnow
20:13
6389 d354 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianosmile nosmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl