Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

takemeawayrightnow
20:13
5974 e88d 390
Reposted fromPoranny Poranny

September 18 2017

takemeawayrightnow
11:25
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaszydera szydera
takemeawayrightnow
11:25
9521 4fd6 390
Reposted fromelegy elegy viaszydera szydera
11:24
takemeawayrightnow
11:24
takemeawayrightnow
11:24
1419 b0d9 390
takemeawayrightnow
11:24
3731 4fe9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
11:24
9099 6668 390
Reposted fromsmit smit viaPoranny Poranny

September 09 2017

takemeawayrightnow
22:49
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viajethra jethra
takemeawayrightnow
22:48
6130 77ed 390
Reposted frommjoszu mjoszu viajethra jethra
takemeawayrightnow
22:48
6848 37ed 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
takemeawayrightnow
22:47
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viajethra jethra
takemeawayrightnow
22:47
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viajethra jethra
takemeawayrightnow
22:46
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
22:40
Był jeszcze zbyt młody, aby wiedzieć, że pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, i że dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości
— Gabriel García Márquez – Miłość w czasach zarazy
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
takemeawayrightnow
22:39
4567 92b4 390
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
takemeawayrightnow
22:39
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera

July 28 2017

takemeawayrightnow
16:19
4375 b587 390
Reposted fromfitvet fitvet vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
takemeawayrightnow
16:19
takemeawayrightnow
16:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl