Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

takemeawayrightnow
20:55
2391 95a6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasognito sognito
takemeawayrightnow
20:53
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
20:52
2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra
takemeawayrightnow
20:52
Czasem trudno zrozumieć tę bliskość. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
20:52
0046 0058 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajethra jethra
takemeawayrightnow
20:51
0873 81d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
takemeawayrightnow
20:51
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viajethra jethra
takemeawayrightnow
20:51
4518 ce21 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajethra jethra
takemeawayrightnow
20:51
2969 a0cc 390
yes
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajethra jethra
takemeawayrightnow
20:51
5049 e6b2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
20:51
6849 6c2b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajethra jethra
takemeawayrightnow
20:49
7045 d44f 390
Reposted fromnyaako nyaako vialittlesensitivity littlesensitivity
takemeawayrightnow
20:49
takemeawayrightnow
20:49
takemeawayrightnow
20:49
takemeawayrightnow
20:49
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamallami mallami
takemeawayrightnow
20:49
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamallami mallami
takemeawayrightnow
20:48
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamallami mallami
takemeawayrightnow
20:48
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamallami mallami

June 22 2017

takemeawayrightnow
22:32
2536 c376 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl