Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

takemeawayrightnow
15:50
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajethra jethra

November 01 2017

takemeawayrightnow
23:09
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
23:06
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaszydera szydera
takemeawayrightnow
23:06
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
takemeawayrightnow
23:06
5642 cea0 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera
takemeawayrightnow
23:05
takemeawayrightnow
23:04
8344 796d 390
Reposted fromseverine severine viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
23:04
takemeawayrightnow
23:04
2298 d2d3 390
takemeawayrightnow
23:03
takemeawayrightnow
23:03
Czy ktoś z was czuł sie kiedys jak kwiatek, którego ogrodnik poszedł sobie gdzieś w chuj na miesiąc a Ty w tym czasie usychałaś, pogodziłaś się ze swym losem.. a tu nagle ogrodnik sobie o Tobie przypomniał i wyjebał na Ciebie całe wiadro wody, której tak bardzo wcześniej od niego oczekiwałaś...ale jest już za późno.. Ty juz uschłaś za bardzo...zapomnialaś jak pic z tego źródla. Chyba już nie chcesz. Zresztą chyba nie powinno się pić ze źródła, które sprawiło ze uschliśmy.
— moje niedomknięte rozdziały.
Reposted fromLisikont Lisikont viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
23:01
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
takemeawayrightnow
23:01
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
Reposted fromnyaako nyaako viayourheartbeat yourheartbeat
takemeawayrightnow
23:01
3621 6a67 390
takemeawayrightnow
23:01
0417 62dc 390
23:01
takemeawayrightnow
23:01
takemeawayrightnow
23:01
Trolltunga, Norway
takemeawayrightnow
23:00
Reposted fromfitvet fitvet viaitmakesmecalm itmakesmecalm
takemeawayrightnow
23:00
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl