Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

takemeawayrightnow
16:19
3795 61c6 390

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny
takemeawayrightnow
16:19
3639 8d32 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
takemeawayrightnow
16:18
3632 17b1 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
takemeawayrightnow
16:18
1115 4ec9 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
takemeawayrightnow
16:18
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
takemeawayrightnow
16:18
takemeawayrightnow
16:18
5924 b5b4 390
Reposted fromaskman askman viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
takemeawayrightnow
15:59
2102 d99f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky

March 07 2019

takemeawayrightnow
16:06
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viatouchthesky touchthesky
takemeawayrightnow
16:06
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
takemeawayrightnow
16:05
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
16:04
Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

February 22 2019

takemeawayrightnow
18:26
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
18:25
6751 a3d8 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
takemeawayrightnow
18:25
5281 b346 390
Reposted fromseaweed seaweed vianadelle nadelle
takemeawayrightnow
18:17
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazyta zyta
takemeawayrightnow
18:17
Ile czasu już zmarnowałaś ?
— "Dowód" 2005 (movie)
Reposted fromSkydelan Skydelan viazyta zyta
takemeawayrightnow
18:17
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viazyta zyta
takemeawayrightnow
18:15
Reposted frommangoe mangoe vialittlesensitivity littlesensitivity
takemeawayrightnow
18:15
1198 68eb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl