Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

takemeawayrightnow
23:07
takemeawayrightnow
23:04
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viagoszko goszko
takemeawayrightnow
23:04
Chłopaku, co Ty masz w sobie tak niezwykłego, że nie potrafię z Ciebie zrezygnować ?
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viagoszko goszko

February 24 2017

takemeawayrightnow
19:25
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
19:25
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
takemeawayrightnow
19:25
8779 f903 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
19:25
5832 ce62 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
19:25
takemeawayrightnow
19:25
7966 40c1 390
Reposted frombluesunday bluesunday viacudoku cudoku
takemeawayrightnow
19:25
Moja matka była bardzo wiktoriańska i wychowywała mnie w przekonaniu, że nie wolno mi robić z siebie przedstawienia.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
19:24
Według mnie piękno to nie ładna czy wyprasowana buzia, ale wewnętrzne światło.
— Danuta Stenka
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
19:24
takemeawayrightnow
19:24
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
takemeawayrightnow
19:24
Cudowność chwil i wydarzeń nie wypływa z samej rzeczywistości, ale z naszego na nią spojrzenia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaszydera szydera
takemeawayrightnow
19:23
To, co było, tylko mija, nie znika
Jest ciągle obok, prześladuje cień życia
Tego, co będzie tu nie ma, ale przez to źle sypiasz
Jak w kleszczach przeszłości, przyszłości, we wnykach
— Bisz
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaszydera szydera
takemeawayrightnow
19:23
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
takemeawayrightnow
19:23
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted fromperseweracje perseweracje viaszydera szydera
takemeawayrightnow
19:23
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
takemeawayrightnow
19:22
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— W. Szymborska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaszydera szydera

February 22 2017

takemeawayrightnow
23:14
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl