Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

takemeawayrightnow
14:54
4734 415a 390
Reposted frombylejaka bylejaka viageralt geralt
14:39
2307 17f4 390

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

Reposted fromekelias ekelias viaPoranny Poranny
takemeawayrightnow
14:38
takemeawayrightnow
14:38
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
14:35
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viahardbitch hardbitch

June 24 2017

takemeawayrightnow
21:50
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
takemeawayrightnow
21:50
takemeawayrightnow
21:48
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamallami mallami
takemeawayrightnow
21:48
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viamallami mallami
takemeawayrightnow
21:48
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
takemeawayrightnow
21:47
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamallami mallami
takemeawayrightnow
21:47
takemeawayrightnow
21:47
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
takemeawayrightnow
21:47
4774 7fe3 390
Reposted fromnyaako nyaako viakittyschool kittyschool

June 23 2017

takemeawayrightnow
21:04
Im więcej masz miłości dla siebie, tym więcej dostajesz jej od innych.
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna
takemeawayrightnow
21:04
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viairmelin irmelin
takemeawayrightnow
20:56
5520 4b26 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viadzony dzony
takemeawayrightnow
20:56
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
takemeawayrightnow
20:56
1309 488f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
20:55
8369 6f6b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl